top of page
альтернативна медицина. кабінет Ігоря Ци

Чи знаєте Ви свій рівень здоров'я ?

Якщо сказати, що показники стану здоров'я жителів нашої країни, незалежно від віку, залишають бажати кращого - це значить нічого не сказати. Вони (показники) просто катастрофічні. За даними програми розвитку ООН, однією з головних проблем для України є висока смертність у працездатному віці.

Вважається, що здоров’я – це нормальний стан організму, який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю при функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою поміж організмом та зовнішнім середовищем при відсутності хворобливих проявів. Тому основною ознакою здоров’я є здатність організму пристосовуватись до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища та перебувати з ними в рівновазі.

Здоров'я — це не відсутність хвороб, а система протидії їм. Здоров'я - це  багатогранне поняття, яке включає в себе психічну, фізичну, духовно-ментальну та емоційну складову.

Природно виникають питання. Що ми знаємо про своє здоров'я? Який його рівень? Як його виміряти? До кого можна звернутись, щоб визначити рівень свого здоров'я?

На ці питання можна отримати відповіді, ознайомившись з методикою нашого вітчизняного вченого, засновника української школи санології, професора Г.Л.Апанасенка.

Вже доведено, що життєздатність людини залежить від утворення енергії всередині клітин. Її виробляють мітохондрії. Якщо енергії достатньо, організм поборе будь-яку хворобу. Професор Апанасенко знайшов спосіб поміряти енергопродуктивність мітохондрій без лабораторних аналізів. Результати методу співпадають із лабораторними. Тому на побутовому рівні метод дуже ефективний.

Даний метод визначає рівень здоров'я за допомогою бальної системи оцінок. Залежно від величини кожного функціонального показника нараховується певна кількість балів (від -2 до +7). Рівень здоров'я оцінюється за сумою балів всіх показників. Максимально можлива кількість балів дорівнює 21. Залежно від кількості набраних балів, всю шкалу ділять на 5 рівнів здоров’я. Від 1 рівня, відповідного низькому рівню здоров'я, до 5 високого рівня. По даній системі оцінок безпечний рівень здоров'я (вище середнього) обмежується 14 балами. Це найменша сума балів, яка гарантує відсутність клінічних ознак хвороби. До 4 і 5 рівнів відносяться тільки люди, що регулярно займаються фізичною культурою.

Кількісна оцінка фізичного стану дає цінні відомості про стан здоров’я та функціональних можливостях організму, що дозволяє вжити необхідних заходів для профілактики захворювань і зміцнення здоров'я.

Встановлено, що розвиток хронічних захворювань відбувається на фоні зниження рівня здоров'я до певної критичної величини. Було показано, що у людей з високим рівнем здоров'я (17-21 бал) не знайдено хронічних захворювань, а в групі людей з рівнем здоров'я вище середнього, захворювання виявлені у 6%, в групі людей з середнім рівнем здоров'я (10-13 балів) різні хронічні захворювання спостерігаються у 25%. Подальше зниження рівня здоров’я (нижче середнього і низький) вже веде до клінічного прояву хвороби з відповідними симптомами.

Таким чином, рівень соматичного здоров'я, що гарантує відсутність хвороб, мають лише люди з високим рівнем фізичного стану. Пониження рівня здоров’я супроводжується прогресуючим зростанням захворювань і зниженням функціональних резервів організму до небезпечного рівня, що граничить з патологією.

Лікарям ніколи займатися Вашим здоров'ям. Їхня задача — лікувати хворих. Виходить, що про рівень свого здоров'я Ви повинні піклуватися самі.

Вибір за Вами!

Автор Циркот Ігор

bottom of page