top of page
Альтернативна медицина. Кабінет Ігоря Ци

МОДУЛЬ II

КОНВЕЄР ТРАВЛЕННЯ. ОБМІН БІЛКІВ, ЖИРІВ, ВУГЛЕВОДІВ І ВОДИ

Для проходження циклу занять другого модуля, слухачі повинні мати навички м'язового тестування, орієнтуватися в основних моментах обмінних процесів, володіти загальними знаннями про канально-меридіональну систему, нейротрансміттери

ПРОГРАМА ДРУГОГО МОДУЛЯ

Теоретична частина (40% робочого часу)

 

Ви дізнаєтесь:

 

 • Травний конвеєр і його основні ланки. Функції їжі. Компоненти їжі. Харчовий досвід і його роль в житті людини

 • Діагностика по язику і зубах

 • Білковий обмін. Засвоєння білків. Типові порушення білкового обміну. Харчова алергія

 • Маркери порушення білкового обміну, діагностика порушень білкового обміну із застосуванням методів прикладної кінезіології

 • Обмін жирів. Насичені і ненасичені жирні кислоти

 • Основні класи ліпопротеїдів, їх функції

 • Без вини винуватий і життєво необхідний ХОЛЕСТЕРИН!

 • Основні фактори, що сприяють виникненню атеросклерозу. Інструментальні та лабораторні методи діагностики. Концепція атерогенеза

 • Причини пошкодження ендотелію судин. Діагностичні біомаркери

 • Діагностика порушень жирового обміну із застосуванням методів прикладної кінезіології

 • Вуглеводи - головний компонент їжі сучасної людини. Наслідки вуглеводного харчування

 • Класифікація вуглеводів, їх склад і біологічна роль. Обмін вуглеводів і його регуляція. Функціональні проби та лабораторна діагностика вуглеводного обміну. Способи отримання енергії в організмі

 • Небезпеки вуглеводного харчування в дитячому віці. Поняття про гіпо- та гіперглікемію. Філософія діабету. Латентний діабет. Цукровий діабет

 • Оцінка стану вуглеводного обміну за допомогою м'язового тестування. Підбір конкретних дієтичних рекомендацій і фізичних навантажень

 • Вода в природі і в організмі людини. Її роль і властивості. Розчини, види розчинів

 • Основи анатомії і фізіології сечовидільної системи. Функції нирок

 • Поняття про ОЦК. Питний режим, водний баланс

 • Види води (мертва, жива, легка, важка). Способи очищення води. Мінеральні води

 • Енерго-інформаційні властивості води

 • Визначення водного балансу в організмі і його корекція за допомогою м'язового тестування

 

Практична частина (60% робочого часу)

 

 • Відпрацювання навичок мануального м'язового тестування під контролем викладача

 • Відпрацювання навичок тестуванню зниженої активності миотатического рефлексу

 • Навчання та відпрацювання навичок тестування основних скелетних м'язів, пов'язаних з порушенням білкового, жирового, вуглеводного обмінів і води

 • Діагностика дисбалансів в організмі людини по мові і зубах.

 • Визначення порушень білкового, жирового і вуглеводного обмінів за допомогою біомаркерів і мануального м'язового тестування

 • Практичне відпрацювання навичок в парах з подальшою інтерпретацією результатів тесту

 • Контроль викладачами результатів тестування

Тривалість 16 годин. НАДАЄТЬСЯ СЕРТИФІКАТ ПРО УЧАСТЬ.

*   Вартість участі 200 долл. США (можна в гривневому еквіваленті за ринковим курсом продажу на дату оплати)

** Відеозйомка на семінарі ЗАБОРОНЕНА. 

ДЛЯ УЧАСТІ В НАВЧАННІ ПРОСИМО ПРОЙТИ ПОПЕРЕДНЮ РЕЄСТРАЦІЮ.
Попередня реєстрація необхідна для формування навчальних груп.
bottom of page