top of page
Альтернативна Медицина Чернівці

Про клініку функціональної медицини "Альтернативна Медицина"

Від 2008 року існує на ринку надання медичних послуг в м.Чернівці кабінет відновного лікування "Альтернативна медицина". Фактично - це клініка функціональної медицини. Про клініку функціональної медицини "Альтернативна медицина" вже багато хто знає. Сюди приходять з різними проблемами, пов'язаними зі здоров'ям. Звертаються навіть тоді, коли втрачена будь-яка надія на одужання.

Практично немає проблем, з якими не могли б розібратися лікарі клініки.

Керівник клініки к.мед.н. І.М.Циркот вважає, що методи функціональної медицини, які застосовуються в клініці, здатні допомогти хворим з різними захворюваннями. Функціональна медицина орієнтована не стільки на хворобу, скільки на функціональні порушення, що не дозволяють людині комфортно і якісно жити. Функціональна медицина використовує традиційні і сучасні методи діагностики і лікування. Вона базується на цілісному (холістичному) підході до здоров'я людини.

 

У чому успіх клініки "Альтернативна медицина"?

 

По-перше - ми чесні і відкриті для діалогу з пацієнтом: де можна допомогти - допомагаємо, де наша допомога буде малоефективною - відверто говоримо про це.

По-друге - лікарі клініки індивідуально працюють з кожним із пацієнтів з метою отримання кінцевого результату, тобто всі лікарі працюють на результат.

По-третє - кінцевий результат - це не тільки поліпшення здоров'я і якості життя пацієнта, а навчання нашого пацієнта технологіям жити здоровим.

Такий підхід змушує пацієнтів змінюватися (змінювати свої харчові стереотипи, звички, спосіб життя, ставлення до свого здоров'я), а це, досить часто, дуже непросто зробити.

 

У клініці працюють дипломовані і сертифіковані лікарі, які постійно підвищують свій професійний рівень на різноманітних курсах підвищення кваліфікації фахівців за участю вітчизняних і зарубіжних викладачів. Лікарі "Альтернативної медицини" впроваджують в практичну медицину різні програми з профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату, а також допомагають в лікуванні супутніх захворювань. Пацієнтам проводять мануальні техніки (міофасціальний реліз, постізометрична релаксація, робота з тригерними точками, м'язовими ланцюгами), за допомогою тестових наборів лікарі визначають порушення метаболізму, розробляють індивідуальні програми відновного лікування з позицій холістичної медицини.

 

Одним з важливих напрямків роботи "Альтернативної медицини" є профілактика та оздоровлення пацієнтів. При клініці функціонує "ШКОЛА ЗДОРОВ'Я", лікарями якої проводиться очно-заочне навчання всіх тих, хто хоче поліпшити своє здоров'я і якість життя. Головна ідея навчального процесу вказати шлях: від хвороби - до одужання, від одужання до здоров'я. Серед курсантів школи чимало медпрацівників і членів їх сімей - а це одна з найбільш показових ознак якісної роботи клініки альтернативної медицини.

Автор Циркот Ігор

bottom of page